ZPDVOP opora dětem přerušuje svou činnost od 1.4.2014
Dobrý den,
vzhledem ke způsobu financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v oblasti neziskového sektoru v součinnosti se současnou novelou SPOD,
přerušujeme od 1. 4. 2015 provoz zařízení OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek – Místek.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na spolupráci při poskytování pomoci dětem, které se dostali do nepříznivé životní situace a kterým jsme společně pomohli tuto situaci překonat. Věříme, že brzy dojde k legislativním změnám a budeme moci v naší práci dále pokračovat.

Přejeme Vám vše dobré a mnoho sil ve Vaši práci i osobním životě.
Tým OPORA DĚTEM

Případnou korespondenci zasílejte na sídlo obecně prospěšné společnosti,
neboť na adrese Palkovická 305, 738 01 Frýdek – Místek od 1. 4. 2015 nebudeme moci poštu přebírat.